Expert in oplossingen

Wij ondersteunen vastgoedfinanciers in non-performing loan (NPL) trajecten. Met ons team van experts begeleiden wij financieringsposities in default naar een oplossing waarin zowel de financier als de leningnemer zich kunnen vinden.  

Non-Performing Loans

Namens de vastgoedfinancier begeleiden wij vastgoedprojecten /-beleggingen die door verschillende omstandigheden in een moeilijker vaarwater zijn gekomen. Wij begeleiden deze financieringsposities zowel in het Restructuring als het Recovery traject. Het ligt voor de hand dat in een vroeg stadium om tafel gaan tot de beste resultaten leidt. In de praktijk blijkt dit van wezenlijk belang. 

Restructuring

Wij zijn een volwaardige sparringpartner voor eigenaren en directies van vastgoedbeleggers, -ontwikkelaars en fondsen. Samen met hen zoeken wij naar een oplossing teneinde de continu├»teit van de onderneming te waarborgen. Hierbij kan gedacht worden aan: verkoop, herstructurering, herontwikkeling, herfinanciering of een nieuwe verstrekking. Vaak betreft het een combinatie van deze varianten. 

Recovery 

Wanneer het tij niet blijkt te keren dan begeleiden wij ook de gedwongen verkoop van het vastgoed, al dan niet executoir. Ook dit -veelal juridische- traject begeleiden wij van A tot Z. Dit varieert van het opstarten en co├Ârdineren van een veilingproces tot aan het bepalen van de proces-strategie bij executiegeschillen, fraudezaken en aansprakelijkheidskwesties.