Ontstaan van OPTIVA

Het speelveld van zakelijke vastgoedfinanciers is het afgelopen decennium wezenlijk veranderd. De digitale mogelijkheden worden goed benut en de focus op kernactiviteiten heeft geleid tot verdere outsourcing van administratie- en beheerwerkzaamheden door financiers. Ook nieuwe namen weten op deze wijze een mooi marktaandeel te verkrijgen. De partijen die het leningbeheer verzorgen (ook wel servicers genoemd) zijn gefocust op standaard werkwijzen en snelheid als ware het een lopende band. De consequentie hiervan is dat overstijgende vakkennis op de verschillende vlakken (vastgoed, fiscaal, financieel, markt, juridisch) en slagkracht door deze partijen lastig op peil te houden is, omdat de bedrijfscultuur verschilt en de opgaande conjunctuur daar geen noodzaak toe gaf. Dat geldt in zekere mate ook voor traditionele financiers. Met economisch tegenwind of plaatselijk zelfs zwaar weer is expertise in special assetmanagement (SAM) essentieel. Wij verrichten onze werkzaamheden namens de financier waardoor er voor de leningnemer geen wezenlijk verschil optreedt. 

 
Het optimaliseren van activa die in default zijn geraakt is vereenvoudigd gevat in de naam OPTIVA. In principe is de behandeling van alle verschillende non-performing loans mogelijk. Zoals beslag, faillissement, brand, bouwproblemen, tekorten, oneigenlijk gebruik, fraude, enzovoort. Toch ligt de meerwaarde met name in de complexe financieringsposities en de ‘hoog risico posten’, waar financieel verlies dreigt, een mogelijke afbreuk van de goede naam speelt of afscheid van een niet langer acceptabele client is gewenst. Kortom, waar maatwerk nodig is.
 
Dat doen we door vanuit analyse in afstemming met de klant de mogelijke oplossingen in kaart brengen en strak te sturen op resultaten. Met oog voor zowel het klantbelang als de positie van de financier wordt zorgvuldig gehandeld, waarmee vereiste stappen worden gezet. Dat gebeurt duidelijk en respectvol, ook wanneer beëindiging van de relatie aan de orde is. Onze jarenlange ervaring en vakkennis maken hierin het verschil. 

Marcel van Ham 
MSc MSRE MRICS

Marcel is al jaren actief als intermediair voor het financieren van commercieel vastgoed. Ten tijde van de vorige kredietcrisis begeleide hij voor de Rabobank (FGH-Bank) vastgoedprojecten/ -beleggingen welke in een moeilijker vaarwater waren terechtgekomen.

Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is Marcel een gecertificeerd toezichthouder, docent 'Beleggen in Vastgoed' aan de Hogeschool van Rotterdam en assessor voor de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Bert Verburg 
MSc MSRE

Bert begon zijn vastgoedcarrière bij FGH Bank / RNHB en bekleedde daar verschillende functies, waarbij de begeleiding van klanten in probleemsituaties spil is in zijn ervaring. 

Met een Master of Science in Real Estate besloot hij dichter naar de stenen toe te schuiven als Assetmanager. Bewust bij een woningcorporatie met het spanningsveld tussen financieel en maatschappelijk rendement, veel belanghebbenden en nog meer regelgeving als extra dimensies.

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) eist van haar leden de hoogste professionele kwalificaties en een strikt ethisch besef binnen de vastgoedmarkt. OPTIVA voldoet aan deze hoge standaarden en is daarom door het RICS gekwalificeerd als een regulated firm.