Werkzaamheden bij Bijzonder Beheer

Niet zelden krijgen wij de vraag waar de werkzaamheden van Bijzonder Beheer nu concreet uit bestaan, analyse, restructuring en recovery blijven containerbegrippen. Deze clip laat per onderdeel de werkzaamheden zien.
Is deze moeilijk te lezen? Klik HIER voor de vergroting. 

Blog 2: Vastgoedfinanciers anno 2024: Survival of the fittest

Het jaar 2023 betekende definitief afscheid van het tijdperk van 'gratis' geld. De snelheid waarmee rentetarieven sinds 2021 zijn gestegen, onderscheidt deze financiĆ«le omwenteling van de vastgoedcrisis van 2010-2013. De komende maanden zullen de gevolgen van deze verschuiving duidelijk worden voor vastgoedfinanciers. Lees deze blog op de site van FOI (klik HIER). 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Bijstorten bij verlengen

Wanneer een lening expireert kan een bank vragen om een extra aflossing voordat men tot een verlenging van de lening wil overgaan. Hoe is dit bedrag te berekenen? In dit voorbeeld laten we een lening zien die in 2021 is afgesloten met een looptijd van 3 jaar. We berekenen het bedrag dat de bank zal vragen als extra aflossing. 

Blog 1: Lagging bij taxeren

Taxaties zijn een cruciaal aspect binnen de vastgoedsector. Ze helpen investeerders, financiers en vastgoedprofessionals de waarde van vastgoedactiva te begrijpen en te beoordelen. In dit artikel bespreken we het effect van lagging (vertaald: 'achterblijven') in de huidige, snel veranderende vastgoedmarkt.
Klik (HIER) voor het hele artikel. 

Stappenplan veiling

Een gedwongen veiling is uiteraard een laatste redmiddel indien een normale (onderhandse) verkoop niet tot stand komt. Door het verschaffen van inzicht op basis van deskundigheid en marktkennis kunnen we een veiling veelal voorkomen, echter niet in alle gevallen. Bovenstaand diagram geeft stapsgewijs weer welke acties er ondernomen moeten worden om een pand te veilen.
Download HIER het stappenplan.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Rendement op het eigen vermogen

Hoe bepaal je nu het directe rendement na financiering op een vastgoedbelegging? In deze video leggen we het hefboomeffect uit aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Ook het effect van een gestegen rente wordt hierin meegenomen. 


Traject bijzonder beheer

Het traject van Bijzonder Beheer is maatwerk met vaste stappen. Deze stappen staan hierboven weergegeven. Eerst wordt de positie goed in kaart gebracht om tot een plan van aanpak te kunnen komen en vervolgens wordt hier uitvoering aan gegeven. Persoonlijk contact en duidelijke afspraken helpen daarbij. Bijsturing is nodig wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. En tot slot vindt afwikkeling plaats, wat naast retour normaal beheer ook aflossing kan betekenen.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Debt Service Coverage Ratio 

In deze video wordt het debt service coverage ratio (DSCR) uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. In tijden met een hoge rente bepaald het DSCR ratio vaak de maximale hoofdsom van de lening. Ook het interest coverage ratio (ICR) wordt hierin uitgelegd.