Blog 2: Vastgoedfinanciers anno 2024
Survival op the fittest 

 Het jaar 2023 betekende definitief afscheid van het tijdperk van 'gratis' geld. De snelheid waarmee rentetarieven sinds 2021 zijn gestegen, onderscheidt deze financiële omwenteling van de vastgoedcrisis van 2010-2013. De komende maanden zullen de gevolgen van deze verschuiving duidelijk worden voor vastgoedfinanciers. Lees deze blog op de site van FOI (klik HIER).   

 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Bijstorten bij verlengen

Wanneer een lening expireert kan een bank vragen om een extra aflossing voordat men tot een verlenging van de lening wil overgaan. Hoe is dit bedrag te berekenen? In dit voorbeeld laten we een lening zien die in 2021 is afgesloten met een looptijd van 3 jaar. We berekenen het bedrag dat de bank zal vragen als extra aflossing.  

 

Stappenplan veiling

Een gedwongen veiling is uiteraard een laatste redmiddel indien een normale (onderhandse) verkoop niet tot stand komt. Door het verschaffen van inzicht op basis van deskundigheid en marktkennis kunnen we een veiling veelal voorkomen, echter niet in alle gevallen. Bovenstaand diagram geeft stapsgewijs weer welke acties er ondernomen moeten worden om een pand te veilen.

Download HIER het stappenplan.

 

Blog 1: Stappenplan veiling

Een gedwongen veiling is uiteraard een laatste redmiddel indien een normale (onderhandse) verkoop niet tot stand komt. Door het verschaffen van inzicht op basis van deskundigheid en marktkennis kunnen we een veiling veelal voorkomen, echter niet in alle gevallen. Bovenstaand diagram geeft stapsgewijs weer welke acties er ondernomen moeten worden om een pand te veilen.

Download HIER het stappenplan.

 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Rendement op het eigen vermogen

Hoe bepaal je nu het directe rendement na financiering op een vastgoedbelegging? In deze video leggen we het hefboomeffect uit aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Ook het effect van een gestegen rente wordt hierin meegenomen. 

 

Traject bijzonder beheer

Het traject van Bijzonder Beheer is maatwerk met vaste stappen. Deze stappen staan hierboven weergegeven. Eerst wordt de positie goed in kaart gebracht om tot een plan van aanpak te kunnen komen en vervolgens wordt hier uitvoering aan gegeven. Persoonlijk contact en duidelijke afspraken helpen daarbij. Bijsturing is nodig wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. En tot slot vindt afwikkeling plaats, wat naast retour normaal beheer ook aflossing kan betekenen.

 

De focus van Bijzonder Beheer ligt altijd op het vinden van een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er een herstructurering van de lening nodig is, waarbij er andere afspraken worden gemaakt over de leningcondities en/of zekerheden. Ook kan het nodig zijn om het vastgoed te verkopen, om zo de lening af te lossen. Het blijven samenwerken van de financier en de klant helpt om te komen tot een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. 

 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Debt Service Coverage Ratio 

In deze video wordt het debt service coverage ratio (DSCR) uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. In tijden met een hoge rente bepaald het DSCR ratio vaak de maximale hoofdsom van de lening. Ook het interest coverage ratio (ICR) wordt hierin uitgelegd.